Arbetsmarknaden för grafiska designers

Att vara grafisk designer innebär att du ansvarar för formen och utseendet av en produkt. Det kan vara allt ifrån förpackning, trycksak eller grafik som du finner i digitala medier. En grafisk designer bestämmer i princip allt från färg, bilder och typografi och i det stora hela är din största uppgift att få kunden att förstå produkten. Användning av text och bild ska slutligen leda till att mottagen förstår budskapet på ett enklare sätt. Branschen är stor och som grafisk designer kan du jobba både med traditionella trycksaker, etiketter och förpackningar samt film och tv.

Den digitala världen går framåt

Utbredningen av grafisk designer gör att du kan hitta den bransch som passar dig bäst och fortfarande arbeta med det du älskar. Framtidsutsikterna för grafiska designers beror lite på då de kan vara mindre anställningar och uppdrag när det är lågkonjunktur. Däremot så går den digitala världen framåt i rasande fart och att endast behöva dator och internet gör att framtiden ser lite mildare ut för grafiska designers. Frilansdesigner vann Bryggmästarens designertävling vilket är en stor motivation för andra grafiska designers. I dagsläget så spås det dock vara hård konkurrens om jobben om cirka 1 år vilket sedan kan lättna inom 5-10 år.

Hög konkurrens om jobben

Främst beror den höga konkurrensen på att som nämnt innan tekniker skyndar på utvecklingen och allt fler väljer att titta åt det digitala hållet. Du hittar främst grafiska designers på större företag och reklambyråer inom näringslivet. Dessa anställningar kan påverkas negativt vid en låg konjunktur. Räknat från det senaste året har inte jobben räckt till, till antalet grafiska designers. Därför är det även beräknat att arbetstillfällena kommer vara få under de kommande åren men med ett växande medieutbud kan det bli aktuellt inom 5 år. Slutsatsen blir att arbetsmarknaden är väldigt ovis i branschen och det är svårt att veta hur det kommer gå.

pulse