Historien bakom grafisk design

Den aktivitet som vi idag skulle beskriva som grafisk design har människan ägnat sig åt i alla tider, vilket syns i medeltida illustrerade manuskript, i grottorna i Lascaux och på Trajanuskolonnen i Rom, för att bara nämna några exempel. Begreppet ”grafisk design” har dock en kortare och mer modern historia, då det myntades först på 1920-talet av amerikanen William Addinson Dwiggins.

Fenomenet som Addinson Dwiggins satte ett namn på i sin essä ”New Kind of Printing Calls for New Design”, som publicerades 1922, hade dock förekommit innan dess. Designindustrin kan nämligen sägas ha fötts i Storbritannien i slutet av 1800-talet, då förlaget Kelmscott Press (som ägdes av en man vid namn William Morris) publicerade vackra, stilistiska böcker. Dessa böcker blev mycket efterfrågade från allmänheten, och förlaget tjänade stora pengar på böckerna, vars stil skulle komma att revolutionera 1800-talets design och influera hela Art Nouveau-rörelsen. Morris skapade på det sättet en marknad för vackra, väldesignade föremål och i och med det även ett yrke inom denna nya form av konst.Lascaux2

Industrin för grafisk design har växt i takt med att vårt samhälle allt mer har utvecklats till ett konsumtionssamhälle. Detta resulterade i en motreaktion från vissa grafiska designers på 1960-talet, som inleddes av ett manifest med titeln ”First Things First”, som publicerades av Ken Garland 1964. I manifestet stod bland annat att de ville förändra samhällets prioriteringar och skapa en kommunikationsform som var mer användbar, hållbar och demokratisk, och att de ville skifta tankesättet inom grafisk design, bort från marknadsföring av produkter och mot en ny betydelse för grafisk design. De menade att konsumtionen fick regera obestridd, och att den måste utmanas av andra perspektiv som kan uttryckas genom designens visuella språk.

Trots det verkar utvecklingen som oroade Ken Garland inte ha hindrats märkvärt, då vi idag lever i ett uttalat konsumtionssamhälle. Vi omges idag av grafisk design, på reklampelare, på internet och i våra hem. Att vara grafisk designer är ju också ett konstnärligt yrke, och en del av den konst vi hänger på väggarna kan därför vara skapade av grafiska designers, snarare än av konstnärer. På Nordicdesigncollective.se finns ett brett utbud av posters att pryda väggarna i hemmet med, som har skapats av nordiska grafiska designers.

pulse