Hur blir jag en grafisk formgivare och designer?

I den här artikeln kommer vi gå in djupare på hur man kan bli en grafisk designer. Oavsett om du går en utbildning eller utbildar dig själv så finns det bra tips som gäller alla.

 

Adobes Photoshop, Illustrator och Indesign är standardprogram inom branschen. De är dyra att köpa, eller rättare sagt att licensiera, men det finns många gratisprogram som är minst lika bra som Adobes. Exempel på dessa är Gimp.se men även Pixlr, Paint.net och Picmonkey. Att ha tillgång till något av dessa program är ett måste.

 

Lär dig baserna ordentligt
Att lära sig fundamenten är väldigt viktigt. Här ingår det att lära känna sina verktyg ordentligt. Det vill säga, veta vad de olika funktionerna i programmen gör och hur du använder dem. Det finns även fundamentala principer inom design som går att applicera inom alla genrer. Exempel på dessa är färgprinciper och typografiprinciper. Många böcker som behandlar dessa ämnen går att få tag på i biblioteket. Det finns även bra introduktionskurser för grafisk design som du kan ta för att ha en grund att stå på. Det är även viktigt att bygga upp en bra portfolio. Det är i första hand din portfolio som säljer in dig till framtida jobb. En arbetsgivare ska kunna se vad du har att erbjuda och om det passar företagets behov. Att bygga upp sin portfolio tar tid och är något du bör jobba med kontinuerligt. Något som tas upp i utbildningar, men som man oftast missar om man utbildar sig själv är analyser. Att kunna analysera sitt egna och andras verk är viktigt för att kunna förbättras.Hur blir jag en grafisk formgivare och designer 2

 

Härma
När du väl har börjat bemästra verktygen är ett bra nästa steg att börja härma andras verk. Försök klura ut hur de har gjort och gör likadant. Detsamma gäller att försöka se hur de kom fram till konceptet och om det finns någon tanke bakom alltihop. Att härma någon är inte alltid enkelt då man endast får se slutresultatet. Om du märker att en viss metod har använts så kan det vara läge att hitta en bra hjälpvideo på nätet. När det gäller hjälpvideo eller hjälpmanualer så finns det mängder av olika videos och artiklar, vissa bättre än andra. Det finns dock få sätt som är bättre att lära sig på än att se någon annan förklara ett koncept genom en video. Oavsett om du är ny inom grafisk design eller har jobbat med det länge är du aldrig helt färdigutbildad. Det kommer nya tekniker och metoder varje dag, så det sista tipset är att avsätta tid för att ta in ny kunskap.