Kalligrafi – ett redskap för den grafiske formgivaren

Kalligrafi kan kortfattat sägas vara skrivandet som konstform, eller konsten att skriva vackert. För att utföra kalligrafi använder man sig av ett skrivinstrument med bred spets, till exempel en pensel eller en fjäderpenna (som senare ersattes av stålpennan). En grafisk formgivare som arbetar med traditionella medier, och inte bara digitala medier, kan ha stor nytta av kalligrafi, eftersom det ger honom eller henne möjligheten att fritt skapa vackra texter i harmoni med bilder som kan användas till logotyper, slogans, grafiska posters, bröllopsinbjudningar eller en rad andra saker.

Kalligrafi ser naturligtvis annorlunda ut beroende på var i världen man befinner sig. Det har till exempel använts i den arabiska världen såväl som i Kina, Japan och andra asiatiska länder, liksom i västvärlden. På grund av att arabiska, de asiatiska språken och de västerländska språken har olika alfabeten, ser naturligtvis kalligrafin annorlunda ut. I väst använder vi det latinska alfabetet när vi skriver kalligrafi (och ibland det kyrilliska och grekiska alfabetet).Edward_Johnston

En av de tidiga kalligrafiska skrivstilarna var den merovingiska skrivstilen, så kallad eftersom den utvecklades under den merovingiska dynastin, på 600-talet. Denna skrivstil ersattes så småningom av den karolingiska skrivstilen, som blev en standard för all kalligrafisk skrift i det latinska alfabetet i Europa.  Genom att kalligrafin standardiserades på detta sätt kunde det latinska alfabetet lätt kännas igen av läskunniga i de olika regionerna.

Kalligrafin blev med tiden mindre populär, framförallt efter att boktryckarkonsten gjorde att man inte längre dekorerade böcker och manuskript med kalligrafi. Skrivarkonsten upplevde dock en slags modern renässans i slutet av 1800-talet, då estetiken i den engelska Arts and Crafts-rörelsen inspirerade ett ökat intresse för konsten igen. Edward Johnson är mannen som anses vara den moderna kalligrafins fader, och han har bland annat skapat det typsnitt som än idag används av Londons tunnelbana. Även om kalligrafi är en uråldrig konstform, har moderna kalligrafer stor hjälp av dagens teknik. Internet erbjuder till exempel aldrig tidigare sedda möjligheter för dem att mötas och diskutera sitt intresse eller sitt yrke, och de kan dessutom få tillgång till klassiska kalligrafiska verk, som de annars aldrig hade kunnat studera. Internet används således idag både för nytta och nöje.

pulse